Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish
slide show2.jpg

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Registar sklopljenih ugovora za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine

Objava podataka o pokroviteljstvima i donacijama Općine Đelekovec za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017. godine

Objava podataka o pokroviteljstvima i donacijama Općine Đelekovec za razdoblje od 1.1.-30.06.2017. godine

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Objava podataka o pokroviteljstvim i donacijama Općine Đelekovec za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine

Registar sklopljenih ugovora za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine

Objava podataka o pokroviteljstvima i donacijama Općine Đelekovec za razdoblje od 1.1.-30.06.2016. godine

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Registar sklopljenih ugovora za razdoblje od 1.1. - 31.12.2015. godine

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama Općine Đelekovec za razdoblje od 1.1-31.12.2015. godine

Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

OBRAZAC - Zahtjev za pristup informacijama .pdf

OBRAZAC - Zahtjev za pristup informacijama .doc

OBRAZAC - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija .pdf

OBRAZAC - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija .doc

OBRAZAC - Zahtjev za dopunu/ispravak informacije .pdf

OBRAZAC - Zahtjev za dopunu/ispravak informacije .doc

Tablica sklopljenih ugovora 01.01.-31.12.2014.

OBJAVA PODATAKA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE ĐELEKOVEC U 2014. GODINI

Tablica sklopljenih ugovora 01.01.-31.12.2013.

Tablica sklopljenih ugovora 01.01.-01.12.2013.

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje

Odluka o određivanju službenika za informiranje  

Odluku o ustrojavanju kataloga informacija Općine Đelekovec  

Sva pitanja, prijedloge i sugestije uputite načelnici na slijedeći mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Prelaz za stranicu2

 

Općina Đelekovec 2013. Sva prava pridržana  /  Design by Georg