Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish
slide show1.jpg

Proračun 2018.

Proračun Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Plan razvojnih Programa Općine Đelekovec za 2018. godinu 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu

Obrazloženje Plana Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2018. godinu

Programi javnih potreba i ostali Programi vezani uz Proračun za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju prijedloga Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2017.

Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa Općine Đelekovec za 2017. godinu

Izmjene Programa javnih potreba i ostalih Programa vezanih uz Proračun za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2017. godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2017. godine

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za prvo polugodište 2017.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1.1.-30.06.2017.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 1.1.-30.06.2017.

Proračun Općine Đelekovec za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa Općine Đelekovec za 2017. godinu

Programi javnih potreba i ostali programi na području Općine Đelekovec u 2017. godini

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2017. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2017. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Đelekovec za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.  godinu 

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2016. godinu

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2016. godini

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Đelekovec za 2016. godinu

II. Izmjene Programa javnih potreba i ostalih programa u 2016. godini

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 

Izmjene Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za prvo polugodište 2016. sa prilozima

Proračun Općine Đelekovec za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Đelekovec za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2016. godinu

Programi javnih potreba u 2016. godini

Program utroška sredstava od legalizacije u 2016. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2015.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2015. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Izmjene Programa javnih potreba u 2015. godini

Izmjena Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2015. godini

Izmjena Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2015. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2015.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2015. godinu

Proračun Općine Đelekovec za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Programi javnih potreba u 2015. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2015.

Program utroška sredstava od legalizacije 2015. 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2015.

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2014.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐELEKOVEC ZA 2014. GODINU

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2014. godini 

Program utroška sredstava od legalizacije 2014.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2014.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2014.

Izmjene i dopune Proračuna za 2014.

Izmjene Programa javnih potreba u 2014.

Proračun Općine Đelekovec za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2014. godinu

Program javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2014. godini

 Prelaz za stranicu2 

 

Proračun 2013.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ĐELEKOVEC ZA 2013. GODINU

Izmjene Programa javnih potreba u 2013. godini

Izmjene i dopune proračuna Općine Đelekovec za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Proračun Općine Đelekovec za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đelekovec za 2013. godinu 

Programi javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2013. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa javnih potreba na području Općine Đelekovec u 2013. godini

Prelaz za stranicu2

 

Proračun 2012.

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đelekovec za 2012. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đelekovec za 2012. godinu za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012.

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Đelekovec u 2012. g.

Prelaz za stranicu2

Općina Đelekovec 2013. Sva prava pridržana  /  Design by Georg